fbpx

Category: Event

Governments and central banks across the Asia Pacific are leading standardisation and interoperability initiatives. Fintechs and commercial banks are developing cross-border platforms to facilitate faster payments and lower transaction fees. Even traditional institutions are developing innovative services to drive revenue and deliver more seamless customer experiences. It is no surprise the region saw 377 billion […]

Outline Đội ngũ CNTT và toàn bộ nhân viên của các công ty phải thay đổi để thích nghi với những thách thức kinh doanh mới kể từ khi xuất hiện Virus nCovi. Nhu cầu chuyển sang các mô hình làm việc từ xa (Remote Work) và bảo vệ các ứng dụng và nhân viên […]