fbpx

Techcity Private Cloud

qloud
qloud
About Us

Techcity Private Cloud

Techcity Private Cloud with the built-in web interface you can easily manage VMs and containers, software-defined storage and networking, high-availability clustering, and multiple out-of-the-box tools on a single solution.

Techcity Private Cloud Features

Process

Quy trình cung cấp Private Cloud

qloud
qloud
Tiếp nhận & Phân tích

Techcity tiếp nhận yêu cầu của doanh nghiệp sau đó tiến hành phân tích yêu cầu.

qloud
Khảo sát & Tư vấn

Dựa trên các yêu cầu, Techcity tiến hành khảo sát và tư vấn về hệ thống; kết nối; hạ tầng vật lý...

qloud
Triển khai hệ thống

It is a long established fact that a reader will be distracted by the of readable content Deploy at scale on the.

qloud
Test & Pentest

Techcity tiến hành kiểm thử hệ thống, rà quét bảo mật, benchmark... đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

qloud
Bàn giao

Techcity tiến hành bàn giao toàn bộ thông tin hệ thống quản trị và vận hành kèm tài liệu.

qloud
Đào tạo

Techcity tiến hành hướng dẫn và đào tạo doanh nghiệp quản trị và vận hành hệ thống.

Liên hệ với Techcity để nhận tư vấn

Techcity với những chuyên gia hàng đầu nhiều năm kinh nghiệm triển khai và vận hành các hệ thống Public Cloud cũng như Private Cloud sẵn sàng hỗ trợ tư vấn giúp doanh nghiệp có hệ thống CNTT an toàn, bảo mật, ổn định.. phục vụ kinh doanh sản xuất

Transforming the design process At
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img
 • client-img

Triển khai

Trải nghiệm Techcity Cloud

Trải nghiệm Techcity Public Cloud với hiệu năng cao, an toàn – bảo mật và ổn định!

Yêu cầu tư vấn!

Đội ngũ chuyên gia của Techcity sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp!