fbpx

Danh mục: Pentest

Việc công ty BKAV bị Hacker tấn công và phát tán dữ liệu kinh doanh trên mạng được cho là một sự cố An ninh mạng nghiêm trọng. Dưới góc nhìn chuyên môn, SecurityBox tin rằng không Doanh nghiệp nào có thể miễn nhiễm với mọi cuộc tấn công mạng, bao gồm cả các công […]